Werkwijze

  • U meldt zich aan;
  • Na aanmelding ontvangen u en de wederpartij direct een uitnodiging om het eerste oriënterende gesprek te plannen;
  • Tijdens het eerste vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek van ca. 45 minuten, worden al uw vragen beantwoord en kan u beiden kort uw kant van het verhaal vertellen;
  • Kiest u voor mediation, maken we een nieuwe afspraak, waarin de spelregels van mediation en de inhoud plus het tekenen van de mediationovereenkomst aan bod komen. Duur gesprek ca. 45 minuten;
  • Vervolgens voeren wij een aantal gesprekken met alle partijen samen. Een gesprek duurt anderhalf tot twee uur;
  • Het streven is om al na enkele weken tot een, voor alle betrokken partijen, goed en acceptabel resultaat te komen;
  • Het resultaat van alle afspraken wordt beschreven en vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst;
  • De mediation wordt afgerond met de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

Heeft u vragen over mediation of wilt u weten of uw geschil of conflict geschikt is voor mediation. Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

mr. Anoeska Stokvis
MfN Register Mediator
Rechtbankmediator
06-170 009 95

Of stuur een bericht