Kosten

De kosten van de mediation voor particulieren bestaan uit het honorarium, kantoorkosten en eventuele overige te maken kosten. Uurtarief is € 120,- p.p. per uur excl. btw (€145,20 incl btw). Dat betekent dat het honorarium van de mediator € 290,40 per uur incl. btw wordt gedeeld, tenzij er sprake is van subsidie. Een vaste prijsafspraak is ook mogelijk. De tijdsbesteding wordt transparant verantwoord in de vorm van een gespecificeerd kostenoverzicht. De kosten voor niet particulieren zijn op aanvraag.

Gratis kennismaken

Tijdens de mediation worden vrijwel altijd vertrouwelijke zaken besproken. Daarbij is de mediator neutraal en onpartijdig. Voor u als cliënt is het van belang dat u zich goed voelt bij de mediator, dat u zich vrij voelt om alles te bespreken. Om die reden biedt Stokvis Mediation de mogelijkheid om gratis en geheel vrijblijvend kennis te maken. Dat kan op een van de bezoekadressen van Stokvis Mediation.

Wie betaalt?

Meestal betalen de partijen elk de helft van de kosten, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer neemt de werkgever de kosten vaak voor zijn rekening. Wie de rekening betaalt, is van geen enkele invloed op de mediation.

Subsidie Particulieren

Particulieren kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand; de zogenaamde ‘toevoeging'. De toevoeging is afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

De subsidie wordt per persoon beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand en niet per gezin. Als u in aanmerking komt voor mediation subsidie dan betaalt u per persoon geen uurtarief, maar dan betaalt de Raad voor Rechtsbijstand Stokvis Mediation een vergoeding en u betaalt per persoon een klein eenmalig bedrag, meestal bedraagt dit €61,- of €121,- naar hoogte van het inkomen.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gekeken of u in aanmerking komt voor subsidie. Mocht u in aanmerking komen, wordt deze voor u aangevraagd.

Waarom is mediation goedkoper?

  • Partijen hebben samen maar één mediator nodig en niet allebei een advocaat.
  • Het uurtarief van een mediator is beduidend lager dan dat van een advocaat.
  • Meestal zijn er maar drie tot vier bijeenkomsten van twee uur nodig.
  • Mediation is snel. Vaak is het conflict binnen enkele weken opgelost.
  • De gang naar een rechter duurt lang en is kostbaar.
  • De uitspraak van de rechter zal één der partijen veelal teleurstellen.
  • Mediation zorgt voor een oplossing voor beide partijen.

Maar natuurlijk is het resultaat het belangrijkste argument om voor mediation te kiezen. U helpt samen een conflict uit de wereld en niet zelden blijkt de onderlinge relatie aanzienlijk verbeterd of zelfs helemaal hersteld.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen ook, op aanvraag, eenmalig worden verstrekt.

 

 

 

mr. Anoeska Stokvis
MfN Register Mediator
Rechtbankmediator
06-170 009 95

Of stuur een bericht